Hangzhou Ausign Traffic & Safety Cyfleuster Co, Ltd
News Detail
Cartref > Newyddion > Cynnwys

Arwyddion Categori Ffordd

(1) arwyddion rhybuddio: rhybuddio cerbydau, cerddwyr yn rhoi sylw i arwydd o leoliadau peryglus ger y ffordd.

(2) marc gwaharddiad: arwydd o wahardd neu gyfyngu ar draffig Deddf cerbyd neu gerddwr.

(3) yn nodi arwyddion: arwyddion sy'n dangos symud cerbydau a cherddwyr.

(4) arwydd cyfeiriad y ffordd: arwydd cyfeiriad, lleoliad a phellter y ffordd.

(5) marc o ardal dwristaidd: yr arwydd o ddarparu cyfeiriad a phellter yr atyniadau twristiaeth.

(6) marc diogelwch adeiladu ffyrdd: arwydd yr ardal adeiladu ffyrdd.

(7) arwydd terfyn cyflymder: yr arwydd sy'n rhybuddio'r cerbyd i arafu.

road  sign.jpg